Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992A0083
Název - originál :Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 28 October 1993. Zunis Holding SA and Finan Srl and Massinvest SA v Commission of the European Communities. Case T-83/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 28. října 1993, Zunis Holding SA, Finan Srl a Massinvest SA proti Komisi Evropských společenství, věc T-83/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : II-1169
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992A0083.pdf (pdf, 186kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti