Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21978A0927(02)
Název - originál :Agreement in the form of an exchange of letters amending the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation
Název - překlad :Dohoda ve formě výměny dopisů o změně Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 303 Datum : 10/28/1978 Str. : 26-40
Gestor za terminologii:MPO Koordinátor : Mgr. Pavlíčková Ivana
Rozsah :Počet stránek : 15
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21978A0927(02).pdf (pdf, 165kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti