Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993J0154
Název - originál :Judgment of the Court of 9 February 1994. Abdullah Tawil-Albertini v Ministre des affaires sociales. Case C-154/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. února 1994, Abdullah Tawil-Albertini proti Ministre des Affaires sociales, věc C-154/93
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-451
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:ina; pdf ATTBLINA; 61993J0154.pdf (ina; pdf, 45; 126kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti