Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21982D1231(01)
Název - originál :Decision No 3/82 of the Joint Committee of 30 November 1982 amending Protocols 1 and 2
Název - překlad :ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU č. 3/82 ze dne 30. listopadu 1982, kterým se mění protokoly č. 1 a 2
Druh :Nařízení
Pramen (v OJ):č. OJ : L 382 Datum : 12/31/1982 Str. : 14-15
Gestor za terminologii:MPO Koordinátor : Ing. Eichler Jiří
Rozsah :Počet stránek : 2
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21982D1231(01).pdf (pdf, 115kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti