Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21983A1202(01)
Název - originál :Agreement in the form of an exchange of letters amending Table II annexed to Protocol 2 of the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation
Název - překlad :Dohoda ve formě výměny dopisů, kterou se mění tabulka II připojená k protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 337 Datum : 12/02/1983 Str. : 2-6
Gestor za terminologii:MPO Koordinátor : Ing. Eichler Jiří
Rozsah :Počet stránek : 5
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21983A1202(01).pdf (pdf, 122kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti