Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21980A0307(01)
Název - originál :Cooperation Agreement between the European Economic Community and Indonesia Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand - member countries of the Association of South-East Asian Nations - Protocol concerning Article 1 of the Agreement
Název - překlad :Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 144 Datum : 06/10/1980 Str. : 2-8
Gestor za terminologii:MPO Koordinátor : Ing. Eichler Jiří
Rozsah :Počet stránek : 7
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21980A0307(01).pdf (pdf, 129kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti