Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21978A1110(02)
Název - originál :Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Bank for International Settlements concerning the mobilisation of claims held by the Member States under the medium-term financial assistance arrangement
Název - překlad :Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Bankou pro mezinárodní platby o mobilizaci pohledávek členských států v rámci dohody o střednědobé finanční pomoci
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 316 Datum : 11/10/1978 Str. : 22-23
Gestor za terminologii:ČNB Koordinátor : JUDr. Němcová Hana
Rozsah :Počet stránek : 2
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21978A1110(02).pdf (pdf, 106kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti