Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21983A0826(02)
Název - originál :Convention on fishing and conservation of the living resources in the Baltic Sea and the Belts /* GDANSK CONVENTION /*
Název - překlad :ÚMLUVA o rybolovu a ochraně živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém Beltu
Druh :úmluva
Pramen (v OJ):č. OJ : L 237 Datum : 08/26/1983 Str. : 5-8
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 4
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21983A0826(02).pdf (pdf, 117kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti