Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21980A0227(05)
Název - originál :Agreement on fisheries between the European Economic Community and the Kingdom of Norway
Název - překlad :Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím
Druh :dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : Official Journal L 226 Datum : 08/29/1980 Str. : 48-50
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 3
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21980A0227(05).pdf (pdf, 114kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti