Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991A0083
Název - originál :Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 6 October 1994. Tetra Pak International SA v Commission of the European Communities. Case T-83/91.
Název - překlad :Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 6. října 1994, Tetra Pak International SA proti Komisi Evropských společenství, věc T-83/91
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : II-755
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991A0083.pdf (pdf, 462kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti