Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993J0323
Název - originál :Judgment of the Court of 5 October 1994. Société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle v Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne. Case C-323/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. října 1994, Société civile agricole du Centre ďinsémination de la Crespelle proti Coopérative ďélevage et ďinsémination artificielle du département de la Mayenne, věc C-323/93
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-5077
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61993J0323.pdf (pdf, 174kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti