Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :11986U
Název - originál :Single European Act
Název - překlad :Jednotný evropský akt
Druh :smlouva
Pramen (v OJ):č. OJ : L 169 Datum : 06/29/1987 Str. : 1-27
Gestor za terminologii:ÚVL Koordinátor : Mgr. Seidlová Petra
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 11986U.pdf (pdf, 191kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti