Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61990J0195
Název - originál :Judgment of the Court of 19 May 1992. Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany. Case C-195/90.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. května 1992, Komise Evropských společenství proti Spolkové republice Německo, věc C-195/90
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1992 Datum : Str. : I-03141
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61990J0195.pdf (pdf, 255kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti