Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :11951Kkons
Název - originál :Consolidated Treaty establishing the European Coal and Steel Community
Název - překlad :Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli - úplné znění
Druh :Smlouva
Pramen (v OJ):č. OJ : Datum : Str. :
Gestor za terminologii:ÚVL Koordinátor : Mgr. Seidlová Petra
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 151Kkons.pdf (pdf, 258kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti