Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21982D0621(06)
Název - originál :Decision No 5/81 of the Joint Committee of 1 December 1981 amending Protocols 1 and 2
Název - překlad :ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU č. 5/81 ze dne 1. prosince 1981, kterým se mění protokoly č. 1 a 2
Druh :Rozhodnutí
Pramen (v OJ):č. OJ : L 174 Datum : 06/21/1982 Str. : 21-22
Gestor za terminologii:MZV Koordinátor : Mgr. Birčáková Olga
Rozsah :Počet stránek : 2
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21982D0621(06).pdf (pdf, 114kB)

2023 Úřad vlády ČR | O přístupnosti