Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21983A0312(01)
Název - originál :Protocol for the protection of the mediterranean sea against pollution from land-based sources
Název - překlad :Protokol o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů
Druh :Ostatní
Pramen (v OJ):č. OJ : L 67 Datum : 03/12/1983 Str. : 0003-0010
Gestor za terminologii:MŽP Koordinátor : Ing. Skládalová Jana, CSc.
Rozsah :Počet stránek : 7
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 31983A0312(01).pdf (pdf, 145kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti