Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991J0067
Název - originál :Judgment of the Court of 16 July 1992. Dirección General de Defensa de la Competencia v Asociación Espańola de Banca Privada and others. Case C-67/91.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. července 1992, Dirección General de Defensa de la Competencia proti Asociación Espańola de Banca Privada (AEB) a dalším, věc C-67/91
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1992 Datum : Str. : I-4785
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991J0067.pdf (pdf, 270kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti