Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21983A1014(01)
Název - originál :Exchange of letters applying provisionally the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Democratic Republic of Săo Tomé and Principe on fishing off Săo Tomé and Principe
Název - překlad :VÝMĚNA DOPISŮ, kterou se prozatímně provádí Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 282 Datum : 10/14/1983 Str. : 53-53
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 1
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21983A1014(01).pdf (pdf, 99kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti