Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21984A0505(01)
Název - originál :Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Republic of India on the restoration to the latter of an agreed quantity of preferential sugar
Název - překlad : Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o obnoveném přidělení dohodnutého množství preferenčního cukru pro Indickou republiku
Druh :dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 120 Datum : 05/05/1984 Str. : 2
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 1
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21984A0505(01).pdf (pdf, 98kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti