Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21978A0914(01)
Název - originál :Cooperation Agreement between the European Atomic Energy Community and the Swiss Confederation in the field of controlled thermonuclear fusion and plasma physics
Název - překlad :DOHODA O SPOLUPRÁCI mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací v oblasti řízené jaderné syntézy a fyziky plazmatu
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 242 Datum : 09/04/1978 Str. : 2 - 9
Gestor za terminologii:MPO Koordinátor : Ing. Eichler Jiří
Rozsah :Počet stránek : 8
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21978A0914(01).pdf (pdf, 149kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti