Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :11957A
Název - originál :Treaty establishing the European Atomic Energy Community
Název - překlad :Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom)
Druh :Smlouva
Pramen (v OJ):č. OJ : Datum : Str. :
Gestor za terminologii:ÚVL Koordinátor : Mgr. Seidlová Petra
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované projednané znění
Dokument:pdf; pdf; pdf 11957A_CSb.pdf; 11957A_CSc.pdf; 11957A_CSd.pdf (pdf; pdf; pdf, 416; 146; 159kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti