Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :11965F
Název - originál :Treaty establishing a single Council and a single Commission of the European Communities
Název - překlad :Smlouva o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství
Druh :Smlouva
Pramen (v OJ):č. OJ : 152 Datum : 07/13/1967 Str. : 1-18
Gestor za terminologii:ÚVL Koordinátor : Mgr. Seidlová Petra
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 11965F.pdf (pdf, 90kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti