Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21984A0225(01)
Název - originál :Agreement between the European Economic Community and the Government of the Democratic Republic of Săo Tomé and Principe on fishing off Săo Tomé and Principe - Protocol between the European Economic Community and the Government of the Democratic Republic of Săo Tomé and Principe
Název - překlad :DOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 054 Datum : 02/25/1984 Str. : 2-5
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 4
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21984A0225(01).pdf (pdf, 113kB)

2023 Úřad vlády ČR | O přístupnosti