Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21983A0608(01)
Název - originál :Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning Article 10 of the Framework Agreement for cooperation between the European Economic Community and the Federative Republic of Brazil
Název - překlad :DOHODA ze dne 1. října 1982 ve formě výměny dopisů o článku 10 Rámcové dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 150 Datum : 06/08/1983 Str. : 2-8
Gestor za terminologii:MPO Koordinátor : Ing. Eichler Jiří
Rozsah :Počet stránek : 7
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21983A0608(01).pdf (pdf, 102kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti