Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :11985G
Název - originál :Treaty amending, with regard to Greenland, the Treaties establishing the European Communities
Název - překlad :Smlouva pozměňující smlouvy o založení Evropských společenství s ohledem na Grónsko
Druh :Smlouva
Pramen (v OJ):č. OJ : L 29 Datum : 02/01/1985 Str. : 1-7
Gestor za terminologii:ÚVL Koordinátor : Mgr. Seidlová Petra
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 11985G.pdf (pdf, 88kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti