Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991J0152
Název - originál :Judgment of the Court of 22 December 1993. David Neath v Hugh Steeper Ltd. Case C-152/91.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze 22. prosince 1993, David Neath proti Hugh Steeper Ltd, věc C-152/91
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-06935
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991J0152.pdf (pdf, 256kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti