Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21984A0512(01)
Název - originál :International Convention on the harmonization of frontier controls of goods
Název - překlad :Mezinárodní úmluva o sladění hraničních kontrol zboží
Druh :Úmluva
Pramen (v OJ):č. OJ : L 126 Datum : 05/12/1984 Str. : 3-19
Gestor za terminologii:MF Koordinátor : Ing. Hladílková Eva
Rozsah :Počet stránek : 17
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21984A0512(01).pdf (pdf, 149kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti