Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61995J0029
Název - originál :Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 23 January 1997. Eckehard Pastoors and Trans-Cap GmbH v Belgian State. Case C-29/95.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 23. ledna 1997, Eckehard Pastoors a Trans-Cap GmbH proti Belgickému státu, věc C-29/95
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1997 Datum : Str. : I-00285
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61995J0029.pdf (pdf, 141kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti