Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21979A1113(01)
Název - originál :Convention on long-range transboundary air pollution, Resolution on long-range transboundary air pollution
Název - překlad :ÚMLUVA o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
Druh :úmluva
Pramen (v OJ):č. OJ : L 171 Datum : 06/27/1981 Str. : 0013 - 0024
Gestor za terminologii:MŽP Koordinátor : Ing. Skládalová Jana, CSc.
Rozsah :Počet stránek : 12
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21979A1113(01).pdf (pdf, 135kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti