Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993J0392
Název - originál :Judgment of the Court of 26 March 1996. The Queen v H. M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc. Case C-392/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. března 1996, The Queen proti H. M. Treasury, ex parte: British Telecommunications plc, věc C-392/93
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1996 Datum : Str. : I-1631
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61993J0392.pdf (pdf, 160kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti