Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21983A0826(03)
Název - originál :Protocol to the Conference of the representatives of the States Parties to the Convention on fishing and conservation of living resources in the Baltic Sea and the Belts (Warsaw, 9 to 11 November 1982)
Název - překlad :PROTOKOL konference zástupců států úmluvy o rybolovu a ochraně živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém Beltu Varšava, 9. až 11. listopadu 1982
Druh :protokol
Pramen (v OJ):č. OJ : L 237 Datum : 08/26/1983 Str. : 9-12
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 4
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21983A0826(03).pdf (pdf, 111kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti