Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993J0128
Název - originál :Judgment of the Court of 28 September 1994. Geertruida Catharina Fisscher v Voorhuis Hengelo BV and Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel. Case C-128/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. září 1994, Geertruida Catharina Fisscher proti Voorhuis Hengelo BV a Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel, věc C-128/93
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-4583
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61993J0128.pdf (pdf, 159kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti