Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993J0001
Název - originál :Judgment of the Court of 12 April 1994. Halliburton Services BV v Staatssecretaris van Financiën. Case C-1/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. dubna 1994, Halliburton Services BV proti Staatssecretaris van Financiën, věc C-1/93
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-01137
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61993J0001.pdf (pdf, 132kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti