Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21979A0531(01)
Název - originál :Protocol to the Agreement on the importation of educational, scientific and cultural materials
Název - překlad :PROTOKOL k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 134 Datum : 05/31/1979 Str. : 14-22
Gestor za terminologii:GŘC Koordinátor : Ing. Hladílková Eva
Rozsah :Počet stránek : 9
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21979A0531(01).pdf (pdf, 145kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti