Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21984A0208(02)
Název - originál :Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the provisional application of the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Republic of Senegal amending for the second time, the Agreement on fishing off the coast of Senegal, and the new Protocol thereto - Draft Agreement - Draft Protocol establishing the fishing rights and compensation provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Republic of Senegal on fishing off the coast of Senegal for the period 16 January 1984 to 15 January 1986
Název - překlad :DOHODA ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Senegalské republiky, kterou se podruhé mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Senegalské republiky o rybolovu při pobřeží Senegalu, a nový protokol této dohody
Druh :dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : Official Journal L 037 Datum : 02/08/1984 Str. : 50-51
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 2
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21984A0208(02).pdf (pdf, 102kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti