Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0364
Název - originál :Judgment of the Court of 19 January 1994. SAT Fluggesellschaft mbH v Eurocontrol. Case C-364/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. ledna 1994, SAT Fluggesellschaft mbH proti Evropské organizaci pro bezpečnost letecké navigace (Eurocontrol), věc C-364/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-43
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 13
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992J0364.pdf (pdf, 137kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti