Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21978A1024(01)
Název - originál :Convention on future multilateral cooperation in the Northwest Atlantic fisheries
Název - překlad :Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku
Druh :Úmluva
Pramen (v OJ):č. OJ : L 378 Datum : 12/30/1978 Str. : 2-29
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 28
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21978A1024(01).pdf (pdf, 215kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti