Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21978A0502(01)
Název - originál :Agreement between the European Economic Community (EEC) and Belgium, Denmark, the Federal Republic of Germany, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom, Member States of that Community (Member States), on the one hand, and the International Development Association (Association), on the other hand
Název - překlad :Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím (dále jen “EHS”) a Belgií, Dánskem, Francií, Irskem, Itálií, Lucemburskem, Nizozemskem, Spojeným královstvím, Spolkovou republikou Německo, členskými státy tohoto Společenství (dále jen “členské státy”) na jedné straně, a Mezinárodním sdružením pro rozvoj (dále jen “sdružení”) na straně druhé
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 43 Datum : 02/20/1979 Str. : 14-19
Gestor za terminologii:MZV Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 6
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21978A0502(01).pdf (pdf, 134kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti