Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21978A0517(01)
Název - originál :Agreement in the form of an exchange of letters amending Annex A to Protocol 1 to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation
Název - překlad :Dohoda ve formě výměny dopisů, kterou se mění příloha A protokolu č. 1 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 116 Datum : 04/28/1978 Str. : 2-3
Gestor za terminologii:MPO Koordinátor : Mgr. Pavlíčková Ivana
Rozsah :Počet stránek : 2
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21978A0517(01).pdf (pdf, 120kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti