Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61991J0155
Název - originál :Judgment of the Court of 17 March 1993. Commission of the European Communities v Council of the European Communities. Case C-155/91.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. března 1993, Komise Evropských společenství proti Radě Evropských společenství, věc C-155/91
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-939
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61991J0155.pdf (pdf, 223kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti