Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :12001C
Název - originál :Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts
Název - překlad :Niceská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii, smlouvy o založení Evropských společenství a některé související akty
Druh :Smlouva
Pramen (v OJ):č. OJ : C 80 Datum : 03/10/2001 Str. : 1-87
Gestor za terminologii:ÚVL Koordinátor : Mgr. Seidlová Petra
Rozsah :Počet stránek : 87
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 12001C.pdf (pdf, 357kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti