Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21964A1229(01)
Název - originál :64/733/EEC: Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey
Název - překlad :64/733/EHS DOHODA zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : 217 Datum : 12/29/1964 Str. : 3687-3701
Gestor za terminologii:MPO Koordinátor : Ing. Eichler Jiří
Rozsah :Počet stránek : 15
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21964A1229(01).pdf (pdf, 150kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti