Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0319
Název - originál :Judgment of the Court of 9 February 1994. Salomone Haim v Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein. Case C-319/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. února 1994, Salomone Haim proti Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, věc C-319/92
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-425
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992J0319.pdf (pdf, 146kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti