Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61994J0084
Název - originál :Judgment of the Court of 12 November 1996. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Council of the European Union. Case C-84/94.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 1996, Spojené království Velké Británie a Severního Irska proti Radě Evropské unie, věc C-84/94
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1996 Datum : Str. : I-5755
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61994J0084.pdf (pdf, 217kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti