Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21982A0728(01)
Název - originál :Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Thailand on manioc production, marketing and trade
Název - překlad :Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s ním
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 219 Datum : 07/28/1982 Str. : 53-55
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 3
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21982A0728(01).pdf (pdf, 112kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti