Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21982A1001(01)
Název - originál :Exchange of Letters between the European Economic Community and the People´s Republic of Bulgaria on trade in the sheepmeat and goatmeat sector
Název - překlad :Výměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Bulharskou lidovou republikou o obchodu v odvětví skopového a kozího masa
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 43 Datum : 02/15/1982 Str. : 13-17
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 5
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21982A1001(01).pdf (pdf, 124kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti