Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :11993R/PRO/BEI/B
Název - originál :Act amending the Protocol on the Statute of the European Investment Bank empowering the Board of Governors to establish a European Investment Fund
Název - překlad :Akt o změně Protokolu o statutu Evropské investiční banky zmocňující Radu guvernérů zřídit Evropský investiční fond
Druh :Smlouva
Pramen (v OJ):č. OJ : L 173 Datum : 07/07/1994 Str. : 14-21
Gestor za terminologii:ÚVL Koordinátor : Mgr. Seidlová Petra
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 193rprobei.pdf (pdf, 53kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti