Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61994A0260
Název - originál :Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber, extended composition) of 19 June 1997. Air Inter SA v Commission of the European Communities. Case T-260/94.
Název - překlad :Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého rozšířeného senátu) ze dne 19. června 1997, Air Inter SA proti Komisi Evropských společenství, věc T-260/94
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1997 Datum : Str. : II-00997
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61994A0260.pdf (pdf, 290kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti