Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21979A0412(01)
Název - originál :Arrangement regarding bovine meat
Název - překlad :Ujednání o hovězím mase
Druh :dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 071 Datum : 03/17/1980 Str. : 07-10
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 4
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21979A0412(01).pdf (pdf, 100kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti