Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21980A0430(01)
Název - originál :Agreement negotiated between the European Economic Community and Canada under Article XXVIII of GATT concerning certain products in the fruit and vegetables sector
Název - překlad :DOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kanadou sjednané podle článku XXVIII GATT o určitých produktech v odvětví ovoce a zeleniny
Druh :dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 111 Datum : 04/30/1980 Str. : 18-21
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 4
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21980A0430(01).pdf (pdf, 125kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti